แถวเซิร์ฟเวอร์ที่่ตั้งขึ้นเพื่อ “ขุด” บล็อกเชน (mining) ของ แชนด์เลอร์ กั๋ว (Chandler Guo) ผู้ก่อตั้ง BitBank ในจีน

แถวเซิร์ฟเวอร์ที่่ตั้งขึ้นเพื่อ "ขุด" บล็อกเชน (mining) ของ แชนด์เลอร์ กั๋ว (Chandler Guo) ผู้ก่อตั้ง BitBank ในจีน

แถวเซิร์ฟเวอร์ที่่ตั้งขึ้นเพื่อ “ขุด” บล็อกเชน (mining) ของ แชนด์เลอร์ กั๋ว (Chandler Guo) ผู้ก่อตั้ง BitBank ในจีน