การเดินขบวนของชาวบ้านนาดูล-มูนสาด ที่มาภาพ: http://www.greennewstv.com/ศาลนัดไต่สวนบรรเทาทุกข/

การเดินขบวนของชาวบ้านนาดูล-มูนสาด ที่มาภาพ: http://www.greennewstv.com/ศาลนัดไต่สวนบรรเทาทุกข/

การเดินขบวนของชาวบ้านนาดูล-มูนสาด ที่มาภาพ: http://www.greennewstv.com/ศาลนัดไต่สวนบรรเทาทุกข/