ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ แจงข้อกังวลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. กสทช. ที่มาภาพ: http://tdri.or.th/tdri-insight/20160514/

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ แจงข้อกังวลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. กสทช. ที่มาภาพ: http://tdri.or.th/tdri-insight/20160514/

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ แจงข้อกังวลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. กสทช. ที่มาภาพ: http://tdri.or.th/tdri-insight/20160514/