ภาพขันแดงและโปสเตอร์ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ซึ่งผู้โพสถูกฟ้องในข้อหา “ยุยงปลุกปั่น” ตามมาตรา 116 ที่มาภาพ: http://prachatai.com/journal/2016/03/64918

ภาพขันแดงและโปสเตอร์ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ซึ่งผู้โพสถูกฟ้องในข้อหา "ยุยงปลุกปั่น" ตามมาตรา 116 ที่มาภาพ: http://prachatai.com/journal/2016/03/64918

ภาพขันแดงและโปสเตอร์ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ซึ่งผู้โพสถูกฟ้องในข้อหา “ยุยงปลุกปั่น” ตามมาตรา 116 ที่มาภาพ: http://prachatai.com/journal/2016/03/64918