เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นายประพัฒน์ บัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับพวก เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้พิจารณาพิพากษาคดีค่าโง่คลองด่านใหม่ แต่ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง “ไม่รับคำฟ้อง” ของนายประพัฒน์กับพวก เพราะถือว่าไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีดังกล่าว ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/news/71846