วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

11 กุมภาพันธ์ 2016


ป้ายคำ :