ThaiPublica > เกาะกระแส > เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่นรับแผนฟื้นฟู 83% – รอศาลล้มละลายกลางพิจารณา 21 ม.ค. 59 > ประชุมเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ประชุมเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วันที่ 21 ธันวาคม 2558

21 ธันวาคม 2015


ป้ายคำ :