ThaiPublica > เกาะกระแส > กางงบธ.ก.ส.ปี 57/58 ยอดสะสมค้างจ่ายโครงการเกษตรภาครัฐเฉียด 8 แสนล้านบาท กว่าครึ่งจมอยู่กับ “จำนำข้าว” > รายงานกิจการประจำปี ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2557 ตารางแสดงรายการลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐ

รายงานกิจการประจำปี ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2557 ตารางแสดงรายการลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐ

14 สิงหาคม 2015


ป้ายคำ :