ThaiPublica > คอลัมน์ > ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และประชาธิปไตย: บทเรียนจากกรีซ 2015 > แคมเปญรณรงค์โหวต “ไม่รับ” (oxi) ข้อเสนอของเจ้าหนี้ ในการลงประชามติ ที่มาภาพ: http://i.ndtvimg.com/i/2015-07/greece-referendum-no-afp_650x400_71436113683.jpg

แคมเปญรณรงค์โหวต “ไม่รับ” (oxi) ข้อเสนอของเจ้าหนี้ ในการลงประชามติ ที่มาภาพ: http://i.ndtvimg.com/i/2015-07/greece-referendum-no-afp_650x400_71436113683.jpg

1 สิงหาคม 2015


แคมเปญรณรงค์โหวต "ไม่รับ" (oxi) ข้อเสนอของเจ้าหนี้ ในการลงประชามติ ที่มาภาพ: http://i.ndtvimg.com/i/2015-07/greece-referendum-no-afp_650x400_71436113683.jpg

แคมเปญรณรงค์โหวต “ไม่รับ” (oxi) ข้อเสนอของเจ้าหนี้ ในการลงประชามติ ที่มาภาพ: http://i.ndtvimg.com/i/2015-07/greece-referendum-no-afp_650x400_71436113683.jpg

ป้ายคำ :