พื้นที่โรงแต่งแร่และบริเวณใกล้เคียง ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

11 สิงหาคม 2015


ป้ายคำ :