ThaiPublica > คนในข่าว > “ปองพล สะสมทรัพย์” ทายาทรุ่น 3 “กลุ่ม 79” เจ้าพ่อขยะกรุงเทพฯ เล่าเรื่องขยะ ที่มากกว่าขยะ > พื้นที่บำบัดน้ำเสียระบบชีวภาพโดยใช้บ่อผึ่งและเติมอากาศในบ่อสุดท้าย ซึ่งแบ่งเป็น 2 เฟสๆ ละ 8 บ่อ รวมทั้งหมด 16 บ่อ ขนาดพื้นที่รวม 80 ไร่

พื้นที่บำบัดน้ำเสียระบบชีวภาพโดยใช้บ่อผึ่งและเติมอากาศในบ่อสุดท้าย ซึ่งแบ่งเป็น 2 เฟสๆ ละ 8 บ่อ รวมทั้งหมด 16 บ่อ ขนาดพื้นที่รวม 80 ไร่

25 กรกฎาคม 2015


ป้ายคำ :