พื้นที่ด้านบนของบ่อขยะขนาด 202 ไร่ซึ่งปิดบ่อไปเมื่อมีนาคม 2548

25 กรกฎาคม 2015


ป้ายคำ :