ThaiPublica > เกาะกระแส > โครงการเอสซีจี “ต้นกล้าชุมชน” สร้างเยาวชนนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ > นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมกับต้นกล้าและพี่เลี้ยงทั้ง 8 คู่

นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมกับต้นกล้าและพี่เลี้ยงทั้ง 8 คู่

28 มิถุนายน 2015


นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมกับต้นกล้าและพี่เลี้ยงทั้ง 8 คู่

นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมกับต้นกล้าและพี่เลี้ยงทั้ง 8 คู่

ป้ายคำ :