ThaiPublica > เกาะกระแส > โครงการเอสซีจี “ต้นกล้าชุมชน” สร้างเยาวชนนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ > นางสาววันวิสา แสงสี (เจี๊ยบ) เจ้าของโครงการหัตถกรรมพอเพียงโลกเย็น ในพื้นที่โรงเรียนโคกขาม (นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และพี่เลี้ยงนายชาญชัย ลิมปิยากร ผู้อำนวยการอาศรมพลังงาน

นางสาววันวิสา แสงสี (เจี๊ยบ) เจ้าของโครงการหัตถกรรมพอเพียงโลกเย็น ในพื้นที่โรงเรียนโคกขาม (นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และพี่เลี้ยงนายชาญชัย ลิมปิยากร ผู้อำนวยการอาศรมพลังงาน

28 มิถุนายน 2015


นางสาววันวิสา แสงสี (เจี๊ยบ) เจ้าของโครงการหัตถกรรมพอเพียงโลกเย็น ในพื้นที่โรงเรียนโคกขาม (นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และพี่เลี้ยงนายชาญชัย ลิมปิยากร ผู้อำนวยการอาศรมพลังงาน

นางสาววันวิสา แสงสี (เจี๊ยบ) เจ้าของโครงการหัตถกรรมพอเพียงโลกเย็น ในพื้นที่โรงเรียนโคกขาม (นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และพี่เลี้ยงนายชาญชัย ลิมปิยากร ผู้อำนวยการอาศรมพลังงาน

ป้ายคำ :