ThaiPublica > เกาะกระแส > โครงการเอสซีจี “ต้นกล้าชุมชน” สร้างเยาวชนนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ > นายโชคชัย มัยราช (เจมส์) เจ้าของโครงการอาสาปศุสัตว์ (หมูหลุม) พัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จ.น่าน

นายโชคชัย มัยราช (เจมส์) เจ้าของโครงการอาสาปศุสัตว์ (หมูหลุม) พัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จ.น่าน

28 มิถุนายน 2015


นายโชคชัย มัยราช (เจมส์) เจ้าของโครงการอาสาปศุสัตว์ (หมูหลุม) พัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จ.น่าน

นายโชคชัย มัยราช (เจมส์) เจ้าของโครงการอาสาปศุสัตว์ (หมูหลุม) พัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จ.น่าน

ป้ายคำ :