ThaiPublica > เกาะกระแส > โครงการเอสซีจี “ต้นกล้าชุมชน” สร้างเยาวชนนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ > นางสาวชมเดือน คายันต์ (เดือน) เจ้าของโครงการอาสาเป็นครูพันธ์ใหม่ ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ต.เบือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

นางสาวชมเดือน คายันต์ (เดือน) เจ้าของโครงการอาสาเป็นครูพันธ์ใหม่ ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ต.เบือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

28 มิถุนายน 2015


นางสาวชมเดือน คายันต์ (เดือน) เจ้าของโครงการอาสาเป็นครูพันธ์ใหม่ ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ต.เบือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

นางสาวชมเดือน คายันต์ (เดือน) เจ้าของโครงการอาสาเป็นครูพันธ์ใหม่ ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ต.เบือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ป้ายคำ :