ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ชาวบ้านรวมรายชื่อเตรียมฟ้องจนท. แก้ฝุ่นดำ “ท่าเรือนครหลวง” ไม่คืบ เดือดร้อนกว่า 10 ปี > รถบรรทุกมารับถ่านหินจากสายพานในระบบปิดก่อนคลุมผ้าใบและขนส่งไปยังสระบุรี

รถบรรทุกมารับถ่านหินจากสายพานในระบบปิดก่อนคลุมผ้าใบและขนส่งไปยังสระบุรี

24 มิถุนายน 2015


รถบรรทุกมารับถ่านหินจากสายพานในระบบปิดก่อนคลุมผ้าใบและขนส่งไปยังสระบุรี

รถบรรทุกมารับถ่านหินจากสายพานในระบบปิดก่อนคลุมผ้าใบและขนส่งไปยังสระบุรี

ป้ายคำ :