จะปล่อยให้คนเดียวตายหรือว่าห้าคนตายดี: A lesson on moral dilemma

ปัญหา trolley problem อันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับทางแยกของศีลธรรม (moral dilemma) อยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นคนที่ทำงานเป็นหมอ (ควรที่จะปิดเครื่องช่วยหายใจให้กับคนไข้ที่มีอาการสมองตายดีหรือไม่ดี) คนที่ทำงานเป็นทหาร (ควรที่จะฆ่าเด็กที่ถือระเบิดเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนทหารดีหรือไม่ดี) รวมไปถึงรัฐบาลเป็นต้น เเละก็ควรที่จะเป็นหนึ่งบทเรียนที่ครูควรจะสอนให้กับเด็กนักเรียนไทยให้เข้าใจกับปัญหาเเละที่มาของการตัดสินใจเหล่านี้เสียตั้งเเต่เนิ่นๆ