014

27 เมษายน 2015


สภาพเท้าของผู้ต้องขังขณะนอนที่ต้องสับและเกยกันไปมาเนื่องจากมีพื้นที่ที่จำกัดมาก

สภาพเท้าของผู้ต้องขังขณะนอนที่ต้องสับและเกยกันไปมาเนื่องจากมีพื้นที่ที่จำกัดมาก

ป้ายคำ :