ThaiPublica > Native Ad > บทความร่วมมือ > สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 11) : ทีแบนจี้หน่วยงานรัฐ เร่งยกเลิกใช้แร่ใยหิน ระบุกว่า 3 ปีแล้วยังไม่คืบหน้า > T-BAN ยื่นหนังสือเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหินของประเทศไทยถึงนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่มาภาพ : http://voicelabour.org

T-BAN ยื่นหนังสือเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหินของประเทศไทยถึงนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่มาภาพ : http://voicelabour.org

16 เมษายน 2015


T-BAN ยื่นหนังสือเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหินของประเทศไทยถึงนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่มาภาพ : http://voicelabour.org

T-BAN ยื่นหนังสือเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหินของประเทศไทยถึงนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่มาภาพ : http://voicelabour.org

ป้ายคำ :