ThaiPublica > เกาะกระแส > แผนฟื้นฟูคลิตี้เดินหน้า ขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่ว 1.5 แสนตัน กรมควบคุมมลพิษคาดใช้งบฯ 500 ล้านบาท > ภาคประชาสังคมหารือร่วมกันเรื่องแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

ภาคประชาสังคมหารือร่วมกันเรื่องแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

3 กุมภาพันธ์ 2015


ภาคประชาสังคมหารือร่วมกันเรื่องแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

ภาคประชาสังคมหารือร่วมกันเรื่องแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

ป้ายคำ :