ThaiPublica > เกาะกระแส > แผนฟื้นฟูคลิตี้เดินหน้า ขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่ว 1.5 แสนตัน กรมควบคุมมลพิษคาดใช้งบฯ 500 ล้านบาท > มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านคลิตีั ลงสำรวจพื้นที่ที่จะฟื้นฟูจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ หมู่บ้านคลิตี้บน จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านคลิตีั ลงสำรวจพื้นที่ที่จะฟื้นฟูจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ หมู่บ้านคลิตี้บน จังหวัดกาญจนบุรี

4 กุมภาพันธ์ 2015


มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านคลิตีั ลงสำรวจพื้นที่ที่จะฟื้นฟูจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ หมู่บ้านคลิตี้บน จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านคลิตีั ลงสำรวจพื้นที่ที่จะฟื้นฟูจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ หมู่บ้านคลิตี้บน จังหวัดกาญจนบุรี

ป้ายคำ :