ThaiPublica > เกาะกระแส > ชาวเชียงรากใหญ่คัดค้านโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ทำประชาพิจารณ์บิดเบือน ระบุเป็นพื้นที่สีเขียวและจะสู้จนถึงที่สุด > สถานีสูบน้ำประปาคลองสำแลซึ่งผลิตน้ำประปาส่งกรุงเทพตะวันตก ซึ่งจุดที่สูบน้ำอยู่ขนานกับคลองน้ำอ้อมที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานีสูบน้ำประปาคลองสำแลซึ่งผลิตน้ำประปาส่งกรุงเทพตะวันตก ซึ่งจุดที่สูบน้ำอยู่ขนานกับคลองน้ำอ้อมที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

7 มกราคม 2015


สถานีสูบน้ำประปาคลองสำแลซึ่งผลิตน้ำประปาส่งกรุงเทพตะวันตก ซึ่งจุดที่สูบน้ำอยู่ขนานกับคลองน้ำอ้อมที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานีสูบน้ำประปาคลองสำแลซึ่งผลิตน้ำประปาส่งกรุงเทพตะวันตก ซึ่งจุดที่สูบน้ำอยู่ขนานกับคลองน้ำอ้อมที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ป้ายคำ :