ThaiPublica > เกาะกระแส > กระทรวงศึกษาเดินหน้า “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน” เริ่มแล้วใน 20 เขตพื้นที่การศึกษาฯ > แถลงข่าว โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน นำโดย(จากซ้าย) นายวิบูลย์ ทานุชิต, นายสายันห์ ผาน้อย, นายพิธาน พื้นทอง, นายชลำ อรรถธรรม และนางประภาภัทร นิยม เมื่อวันที่ 24 มกราคม ณโรงแรมเดอ ม็อค กรุงเทพฯ

แถลงข่าว โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน นำโดย(จากซ้าย) นายวิบูลย์ ทานุชิต, นายสายันห์ ผาน้อย, นายพิธาน พื้นทอง, นายชลำ อรรถธรรม และนางประภาภัทร นิยม เมื่อวันที่ 24 มกราคม ณโรงแรมเดอ ม็อค กรุงเทพฯ

28 มกราคม 2015


แถลงข่าว โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน นำโดย(จากซ้าย) นายวิบูลย์ ทานุชิต, นายสายันห์ ผาน้อย, นายพิธาน พื้นทอง, นายชลำ อรรถธรรม และนางประภาภัทร นิยม เมื่อวันที่ 24 มกราคม ณโรงแรมเดอ ม็อค กรุงเทพฯ

แถลงข่าว โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน นำโดย(จากซ้าย) นายวิบูลย์ ทานุชิต, นายสายันห์ ผาน้อย, นายพิธาน พื้นทอง, นายชลำ อรรถธรรม และนางประภาภัทร นิยม เมื่อวันที่ 24 มกราคม ณโรงแรมเดอ ม็อค กรุงเทพฯ

ป้ายคำ :