ThaiPublica > เกาะกระแส > เขื่อนแม่วงก์ไม่มีวันหมดอายุ ถ้ากรมชลประทานไม่ถอนอีเอชไอเอจาก สผ. > แนวร่วมนิสิต-นักศึกษา-รักษาธรรมชาติ แถลงคัดค้านเขื่อนแม่วงก์ ณ ลากิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

แนวร่วมนิสิต-นักศึกษา-รักษาธรรมชาติ แถลงคัดค้านเขื่อนแม่วงก์ ณ ลากิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

17 พฤศจิกายน 2014


ป้ายคำ :