Grant Thorntion 3

19 พฤศจิกายน 2014


นายเอียน แพสโค ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน(ซ้าย) และนายแอนดรูว์ แม็คบีน หุ้นส่วนและผู้เชี่ยวชาญทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ขวา)

ป้ายคำ :