ThaiPublica > คอลัมน์ > อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่ผมรู้จัก > นายภิญโญ สุริยธรรมา(ขวา) และนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์(ซ้าย)

นายภิญโญ สุริยธรรมา(ขวา) และนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์(ซ้าย)

30 ตุลาคม 2014


ป้ายคำ :