“โจโค วิโดโด”นักสร้างฝันที่เป็นจริงสู่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซีย

“โจโค วิโดโด”นักสร้างฝันที่เป็นจริงสู่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซีย ผู้ว่าราชการจอมสีสันแห่งกรุงจาการ์ตาวัย 52 ปี ซึ่งผลการสำรวจความเห็นมีคะแนนนิยมทิ้งห่างคู่แข่งอย่างขาดลอย