ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปปง.-ดีเอสไอ ยึดและอายัดทรัพย์ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก” ยักยอกทรัพย์สหกรณ์ฯคลองจั่น 12,000 ล้าน > ปปง.แถลงข่าวการยึดทรัพย์นายศูภชัย ศรีศุภอักษรและพวกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ปปง.แถลงข่าวการยึดทรัพย์นายศูภชัย ศรีศุภอักษรและพวกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

11 กรกฎาคม 2013


ปปง.แถลงข่าวการยึดทรัพย์นายศูภชัย ศรีศุภอักษรและพวกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ป้ายคำ :