ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปปง.-ดีเอสไอ ยึดและอายัดทรัพย์ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก” ยักยอกทรัพย์สหกรณ์ฯคลองจั่น 12,000 ล้าน > เอกสารที่เจ้าหน้าที่รวบรวมหลังเข้ายึดทรัพย์สหกรรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

เอกสารที่เจ้าหน้าที่รวบรวมหลังเข้ายึดทรัพย์สหกรรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

11 กรกฎาคม 2013


เอกสารที่เจ้าหน้าที่รวบรวมหลังเข้ายึดทรัพย์สหกรรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

เอกสารที่เจ้าหน้าที่รวบรวมหลังเข้ายึดทรัพย์สหกรรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ป้ายคำ :