ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปปง.-ดีเอสไอ ยึดและอายัดทรัพย์ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก” ยักยอกทรัพย์สหกรณ์ฯคลองจั่น 12,000 ล้าน > เจ้าหน้าที่ปปง.และดีเอสไอ ตรวจสอบห้องทำงาน นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อาคาร u-tower ที่มาภาพ : facebook เกลียวเชือก

เจ้าหน้าที่ปปง.และดีเอสไอ ตรวจสอบห้องทำงาน นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อาคาร u-tower ที่มาภาพ : facebook เกลียวเชือก

11 กรกฎาคม 2013


เจ้าหน้าที่ปปง.และดีเอสไอ ตรวจสอบห้องทำงาน นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อาคาร u-tower ที่มาภาพ : facebook เกลียวเชือก

เจ้าหน้าที่ปปง.และดีเอสไอ ตรวจสอบห้องทำงาน นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อาคาร u-tower ที่มาภาพ : facebook เกลียวเชือก

ป้ายคำ :