ThaiPublica > คอลัมน์ > การเมืองของเมกะโปรเจกต์ยุค “สยามใหม่” > นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวกับนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ภายในงาน Tokyo Roadshow 2013 “Building a Strong Foundation for Thailand and ASEAN” ณ โรงแรม Peninsula ระหว่างการเดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “The Future of Asia” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2556 ที่มาภาพ : http://www.posttoday.com

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวกับนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ภายในงาน Tokyo Roadshow 2013 “Building a Strong Foundation for Thailand and ASEAN” ณ โรงแรม Peninsula ระหว่างการเดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “The Future of Asia” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2556 ที่มาภาพ : http://www.posttoday.com

25 มิถุนายน 2013


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวกับนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ภายในงาน Tokyo Roadshow 2013 “Building a Strong Foundation for Thailand and ASEAN” ณ โรงแรม Peninsula ระหว่างการเดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “The Future of Asia” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2556 ที่มาภาพ : http://www.posttoday.com

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวกับนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ภายในงาน Tokyo Roadshow 2013 “Building a Strong Foundation for Thailand and ASEAN” ณ โรงแรม Peninsula ระหว่างการเดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “The Future of Asia” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2556

ป้ายคำ :