ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปัญหาจากการล่มสลายของโครงการรับจำนำข้าว > รูปที่ 3: การส่งมอบข้าวตามขั้นตอน และการแอบขายข้าวในโครงการจำนำ

รูปที่ 3: การส่งมอบข้าวตามขั้นตอน และการแอบขายข้าวในโครงการจำนำ

27 มิถุนายน 2013


รูปที่ 3: การส่งมอบข้าวตามขั้นตอน และการแอบขายข้าวในโครงการจำนำ

ป้ายคำ :