ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปัญหาจากการล่มสลายของโครงการรับจำนำข้าว > รูปที่ 1 การขาดทุนในโครงการจำนำข้าวเกิดจากอะไร (เฉพาะการระบายข้าว 3 ฤดูจำนวน 4.99 ล้านตันในระหว่าง ต.ค. 54- ม.ค. 55)

รูปที่ 1 การขาดทุนในโครงการจำนำข้าวเกิดจากอะไร (เฉพาะการระบายข้าว 3 ฤดูจำนวน 4.99 ล้านตันในระหว่าง ต.ค. 54- ม.ค. 55)

27 มิถุนายน 2013


รูปที่ 1 การขาดทุนในโครงการจำนำข้าวเกิดจากอะไร (เฉพาะการระบายข้าว 3 ฤดูจำนวน 4.99 ล้านตันในระหว่าง ต.ค. 54- ม.ค. 55)

ป้ายคำ :