ข้อความที่เป็นข่าว จากเฟซบุ๊ค ที่มาภาพ : https://www.facebook.comphoto.phpfbid=10201014153694459&set=a.1477453974749.2065502.1185736859&type=1&theater

6 มิถุนายน 2013


ข้อความที่เป็นข่าว จากเฟซบุ๊ค ที่มาภาพ : https://www.facebook.comphoto.phpfbid=10201014153694459&set=a.1477453974749.2065502.1185736859&type=1&theater

ป้ายคำ :