ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสนโยบายการเงิน > ฟัง ผู้ว่า ธปท. แจง กมธ.งบฯ ครั้งแรกในรอบ 10 ปี > “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย.

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย.

5 มิถุนายน 2013


“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป้ายคำ :