ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สถานการณ์ “ขยะ” ของไทย > ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเทียบกับปริมาณที่กำจัดได้

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเทียบกับปริมาณที่กำจัดได้

21 พฤษภาคม 2013


ป้ายคำ :