ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เปิด 40 พื้นที่ขยะพิษภาคตะวันออก ปัญหา” อันตราย” ของคนไทย > รูปแบบที่ 3 การทิ้งในพื้นที่โรงงาน และโรงบำบัดที่ไม่ได้คุณภาพ

รูปแบบที่ 3 การทิ้งในพื้นที่โรงงาน และโรงบำบัดที่ไม่ได้คุณภาพ

14 พฤษภาคม 2013


รูปแบบที่ 3 การทิ้งในพื้นที่โรงงาน และโรงบำบัดที่ไม่ได้คุณภาพ

รูปแบบที่ 3 การทิ้งในพื้นที่โรงงาน และโรงบำบัดที่ไม่ได้คุณภาพ

ป้ายคำ :