ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ตำราเรียนขาดรับเปิดเทอม กฤษฎีกาไฟเขียว “ประแสง มงคลศิริ” ลุยสอบ “โรงพิมพ์คุรุสภา” > ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้เช่าเครื่องพิมพ์ตำราเรียน