ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > สภาพัฒน์ฯ ชี้แจงข้อมูลจีดีพี “เชื่อถือ” ได้ตามมาตรฐานสากล > นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาฯสภาพัฒน์ แถลงชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรก ปี 2556

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาฯสภาพัฒน์ แถลงชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรก ปี 2556

27 พฤษภาคม 2013


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาฯสภาพัฒน์ แถลงชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรก ปี 2556

ป้ายคำ :