ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสนโยบายการเงิน > กนง. เสียงเอกฉันท์ลดดอกเบี้ย 0.25% กระตุ้นเศรษฐกิจ – “กิตติรัตน์” ไม่พอใจ บ่น “น้อยไป-ช้าไป” > นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ที่มาภาพ : http://www.prachachat.net

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ที่มาภาพ : http://www.prachachat.net

29 พฤษภาคม 2013


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ที่มาภาพ : http://www.prachachat.net

ป้ายคำ :