นายแทนคุณ จิตต์อิสระ และ นายการุณ โหสกุล ที่มาภาพ : http://www.siamrath.co.thwebq=categorychannelthai-politics

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ และ นายการุณ โหสกุล ที่มาภาพ : http://www.siamrath.co.thwebq=categorychannelthai-politics