เป็ดยักษ์ลอยน้ำ ขณะลอยอยู่ ณ อ่าว วิกตอเรีย ประเทศฮ่องกง

17 พฤษภาคม 2013


เป็ดยักษ์ลอยน้ำ ขณะลอยอยู่ ณ อ่าว วิกตอเรีย ประเทศฮ่องกง

ป้ายคำ :