เป็ดยักษ์ลอยน้ำ ขณะลอยอยู่ ณ อ่าว วิกตอเรีย ประเทศฮ่องกง

เป็ดยักษ์ลอยน้ำ ขณะลอยอยู่ ณ อ่าว วิกตอเรีย ประเทศฮ่องกง