ใบปลิวที่มีข้อความ ขู่ฆ่า ที่มาภาพ : http://tnews.teenee.comcrime94865.html

ใบปลิวที่มีข้อความ ขู่ฆ่า ที่มาภาพ : http://tnews.teenee.comcrime94865.html