ThaiPublica > เกาะกระแส > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “ไฟดับ 14 จังหวัดในภาคใต้” และ “โกลาหล จับตัว …. บุกสภา!!!!” > ภาพถ่ายดาวเทียมประเทศไทย ในช่วงที่ไฟฟ้าดับภาคใต้ ที่มาภาพ : http://picpost.postjung.com227494.html

ภาพถ่ายดาวเทียมประเทศไทย ในช่วงที่ไฟฟ้าดับภาคใต้ ที่มาภาพ : http://picpost.postjung.com227494.html

23 พฤษภาคม 2013


ภาพถ่ายดาวเทียมประเทศไทย ในช่วงที่ไฟฟ้าดับภาคใต้ ที่มาภาพ : http://picpost.postjung.com227494.html

ป้ายคำ :