ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > 1ทศวรรษข้าวจีทูจี (5): เปิดโควตารัฐบาลจีน จับโกหกกระทรวงพาณิชย์ > นายเหวิน เจียเป่า เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ที่มาภาพ : http://images.voicecdn.net

นายเหวิน เจียเป่า เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ที่มาภาพ : http://images.voicecdn.net

17 พฤษภาคม 2013


นายเหวิน เจียเป่า เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ที่มาภาพ : http://images.voicecdn.net

นายเหวิน เจียเป่า เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ที่มาภาพ : http://images.voicecdn.net

ป้ายคำ :