ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สหกรณ์คลองจั่นฟ้อง “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” เรียกทรัพย์คืน 391 ล้าน – ตั้งทนายซ้อนและซ้อมเลือกกรรมการชุดใหม่หวังชนะเลือกตั้ง 28 พค.นี้ > สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ U-Tower เพื่อซ้อมเลือกตั้งกรรมการจริงในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ U-Tower เพื่อซ้อมเลือกตั้งกรรมการจริงในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

27 พฤษภาคม 2013


สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ U-Tower เพื่อซ้อมเลือกตั้งกรรมการจริงในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ U-Tower เพื่อซ้อมเลือกตั้งกรรมการจริงในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ป้ายคำ :