ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสนโยบายการเงิน > ธปท.ชี้เครื่องมือ “ดอกเบี้ย” ต้องรักษาสมดุลเศรษฐกิจในประเทศก่อน แจง 4 มาตรการรับมือบาทแข็ง > ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรการคุมเงินไหลเข้า และอัตราดอกเบี้ยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ที่รัฐสภาพ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรการคุมเงินไหลเข้า และอัตราดอกเบี้ยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ที่รัฐสภาพ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556

10 พฤษภาคม 2013


ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรการคุมเงินไหลเข้า และอัตราดอกเบี้ยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ที่รัฐสภาพ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556

ป้ายคำ :