ป้ายประท้วง Poyry ที่มาภาพ: http://www.internationalrivers.org/files/styles/600-height/public/images/blog_entry/Kirk%20Herbertson/xaya.protest.09.sm_finland_0.jpg

ป้ายประท้วง Poyry ที่มาภาพ: http://www.internationalrivers.org/files/styles/600-height/public/images/blog_entry/Kirk%20Herbertson/xaya.protest.09.sm_finland_0.jpg

ป้ายประท้วง Poyry ที่มาภาพ: http://www.internationalrivers.org/files/styles/600-height/public/images/blog_entry/Kirk%20Herbertson/xaya.protest.09.sm_finland_0.jpg