กระบวนการประเมินโครงการตามหลักอีเควเตอร์ ของธนาคารซูมิโตโม-มิตซุย ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด: http://www.smbc.co.jp/aboutus/responsibility/environment/equator_e.html

กระบวนการประเมินโครงการตามหลักอีเควเตอร์ ของธนาคารซูมิโตโม-มิตซุย ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด: http://www.smbc.co.jp/aboutus/responsibility/environment/equator_e.html

กระบวนการประเมินโครงการตามหลักอีเควเตอร์ ของธนาคารซูมิโตโม-มิตซุย ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด: http://www.smbc.co.jp/aboutus/responsibility/environment/equator_e.html